Bina girişindeki ana kesme vanasından başlayarak sayaç girişlerindeki vanalara kadar olan boru hattına “ana kolon tesisatı” adı verilir. Kolon tesisatlarında kaynaklı bağlantı zorunludur.

Kolon boruları katlar arasında döşeme geçişlerinde koruyucu kılıf borusu içerisinden geçirilmeli, koruyucu boru ile döşeme arası sızdırmaz olmalı ve yıkanan hacimlerde koruyucu boru 2-3 cm döşemeden yüksek olmalıdır.

Kolon tesisatı çaplar göz önünde bulundurularak uygun aralıklarla düşey borularda kelepçelerle, yatayda döşenen borularda ise hem kelepçe hem de konsollarla tavan ve duvarlara sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Kullanılacak kelepçeler duvarlara çelik dubel ile tutturulmalıdır.

Boru çaplarının büyük veya boruların ağır olması hallerinde ise duvara veya zemine uygun boru destekleriyle sabitlenmelidir. Kolon tesisatları döşenirken; borular sadece soğuk bükme yöntemiyle bükülebilir, sıcak bükme yapılmamalıdır.

Kolon tesisatı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

  • Asma tavan içlerinden
  • Duman bacalarından
  • Asansör boşluklarından
  • Çöp ve yanıcı madde depolarından
  • Yangın merdivenlerinden
  • İçine girilmesi ve erişilmesi olanaksız hacimlerden
  • Üstü kapalı veya açık bina aydınlıklardan geçirilmemelidir.
  • Kolon tesisat boruları tüm zayıf akımla ve 220 V şebeke gerilimiyle çalışan elektrik tesisatlarından en az 15 cm, kuvvetli akımla ve 380 V gerilimle çalışan elektrik tesisatlarından en az 30 cm uzağa döşenmelidir.

Bina kolon hatlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2’lik havalandırma kanalı açılması, bu sağlanamıyorsa gaz alarm cihazı konulması gereklidir.
    Fill in the Form and We'll Call You!