Radyant ısıtıcılar; geleneksel ısıtma yöntemleri olan konvansiyonel ısıtıcılardan farklı olarak hava molekülleri yerine doğrudan maddeyi ısıttır. Yüksek tavanlı veya açık alanlarda konvansiyonel ısıtma yapmak yatırım maliyetinin yanı sıra yüksek işletme maliyetleri çıkmasına sebep olur.

Radyant ısıtıcılar infrared ısıtıcı olarak da adlandırılır. Geçmiş yıllarda kendine endüstriyel işletmelerde yer bulan radyant ısıtma sektörü son 20 yıldır cafe ısıtmarestoran ısıtmaspor salonu ısıtmaibadethane ısıtmamağaza ısıtmashowroom ısıtma gibi açık, yarı açık veya yüksek tavanlı ısıtılması zor ve yüksek maliyetli olan birçok alanda kendine yer bulmuştur.

Temel çalışma prensibi sıcaklığın ışınım ile taşınması olan radyant ısıtıcılar düşük maliyetli ısınma sağlar. Radyant ısıtıcılar bulundukları ortamdaki havayı direkt ısıtmazlar, maddenin ısınmasıyla ortama yayılan ısı yalıtım durumuna göre kapasite farklılıkları gösterebilir. Temel çalıma prensibi güneşe benzeyen radyant ısıtıcılar; ısıtılması istenmeyen alanları ısının hava yolu ile taşınma yöntemi ile ısıtmaz ışınım yolu ile doğrudan ısıtılmak istenen bölgeyi ısıtır. Kapalı alan ve yalıtımı yüksek alanlarda ısınan madde moleküllerinin havayı ısıtmasından kaynaklı alanın tamamına ısı yayılır.


    Fill in the Form and We'll Call You!